Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Τεστ IQ

Το test I.Q. μετρά διάφορες πτυχές της νοημοσύνης.
Δηλαδή τον λογικό συλλογισμό, τις μαθηματικές δεξιότητες, τις γενικές γνώσεις, τη δυνατότητα του ατόμου να ταξινομεί πράγματα σύμφωνα με τις διάφορες ιδιότητές τους, και να προσδιορίζει τις αναλογίες και σχέσεις μεταξύ εννοιών ή αντικειμένων.

Δεν λαμβάνει υπόψη τη λεκτική, κοινωνική ή συναισθηματική νοημοσύνη.
Η απόδοση στο test εξαρτάται επίσης από άλλους παράγοντες πέρα από εκείνους που αξιολογούνται.Παραδείγματος χάριν, η κούραση, παρενέργειες φαρμάκων, το επίπεδο βασικής εκπαίδευσης και ο τομέας μελέτης, η κατάρτιση, και προηγούμενες εμπειρίες από παρόμοια test, είναι πιθανό να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, ώστε να μην απεικονίζει απαραίτητα τις πραγματικές δυνατότητες κάποιου.

Άλλωστε δεν αξιολογούνται όλες οι δυνατότητες και ότι το αποτέλεσμά θα ήταν βεβαίως διαφορετικό εάν περιέλαβε τις λεκτικές δεξιότητες, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη κοινωνική διορατικότητα, αλλά σε έναν μικρό βαθμό είναι ικανό να παρουσιάσει μια γενική εικόνα του ατόμου που αξιολογείται.

Το test που ακολουθεί αποτελείται από 7 ερωτήσεις με συνδυασμό διαφόρων ικανοτήτων.
 * * * Πατήστε Εδώ για το Τεστ * * * 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου