Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Manfred Max Neef - Ξυπόλυτα Οικονομικά

Οι 5 αρχές που θα έπρεπε να ακολουθούμε στην οικονομία 1. Η οικονομία υπάρχει για να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι την οικονομία 2. η εξέλιξη (development) έχει να κάνει με τους ανθρώπους και όχι με αντικείμενα 3. η ανάπτυξη (growth) δεν είναι ταυτόσημη με την εξέλιξη (development). Η εξέλιξη δεν προαπαιτεί την ανάπτυξη. 4. Καμία οικονομία δεν είναι δυνατή χωρίς τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. (και τι γνωρίζουν οι οικονομολόγοι από οικοσυστήματα;;;) 5. Η οικονομία είναι ένα υποσύστημα ενός μεγαλύτερου πεπερασμένου συστήματος της βιόσφαιρας και άρα η συνεχής ανάπτυξη δεν είναι δυνατή. Τέλος το σημαντικότερο, κανένα οικονομικό συμφέρον δεν μπορεί να είναι υψηλότερα από τον σεβασμό για την ζωή.


Υποτιτλισμός: "Λοκροί στο Δάσος" & Δημήτρης Μελέτης / Επιμέλεια: Σεβαστή Χόνδρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου